Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi qarorlari va ovoz berish yakunlari